OFERTA

CASAL D’ESTIU : Alumnes de l’escola Vedruna Berga que hagin cursat Educació Infantil (I3, I4, I5) el curs 2022-2023.

CAMPUS D’ESPORT I LLEURE: Alumnes de l’escola Vedruna Berga que hagin cursat Educació Primària (1r a 6è)* el curs 2022-2023.

* un cop feta la inscripció dividirem l’activitat en grup de mitjans (1r, 2n, 3r) i grans (4t, 5è i 6è).

PREU:

Quota matí: 85 € (inclou acollida matí, excursions, monitoratge i activitats)
Quota matí i dinar: 123 € (inclou acollida matí i migdia, excursions, monitoratge, activitats i dinar)

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

Un cop omplert el formulari d’inscripció us enviarem un correu amb tota la informació necessària per fer el pagament per transferència bancària.

Compte corrent: ES15 2100 0759 9102 00115652

Concepte: Casals Vedruna Berga NOM I COGNOMS (del fill/a)

La confirmació de plaça només serà vàlida en el moment que rebem el justificant bancari a l’adreça fundacio@cimdestela.cat.

Qualsevol modificació en la inscripció (alta o baixa) cal que ens la feu arribar a l’adreça fundacio@cimdestela.cat, o comunicar-la a l’equip de coordinació del casal en el moment de recollir el vostre fill/a.