OFERTA

CASAL D’ESTIU : Alumnes de l’escola Vedruna Berga que hagin cursat Educació Infantil (I3, I4, I5) el curs 2023-2024.

CAMPUS D’ESPORT I LLEURE: Alumnes de l’escola Vedruna Berga que hagin cursat Educació Primària (1r a 6è)* el curs 2023-2024.

* un cop feta la inscripció dividirem l’activitat en grup de mitjans (1r, 2n, 3r) i grans (4t, 5è i 6è).

ALTRES NENS I NENES: nascuts entre el 2012 i 2021

PREU:

Quota matí: 88 €
Quota matí i dinar: 127 €

Preu setmana del 25-28 de juny: Matí- 71€ Matí+Dinar: 101€

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

Un cop omplert el formulari d’inscripció us enviarem un correu amb el resguard on hi podreu veure el preu total de les setmanes inscrites.
El pagament es realitzarà per domiciliació bancària el dia 17 de juny.
Si un cop iniciat el casal amplieu setmanes aquestes es facturaran l’última setmana de juliol (22-26 juliol). Qualsevol modificació en la inscripció (alta o baixa) cal que ens la feu arribar a l’adreça fundacio@cimdestela.cat, o comunicar-la a l’equip de coordinació del casal en el moment de recollir el vostre fill/a.